WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Gabim

Kjo anketë nuk është më aktive

Ju lutemi të kontaktoni Sektori i zhvillimit te programeve kompjuterike ( kducka@instat.gov.al ) për më tepër ndihmë.


Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35, Hyrja 1, Tiranë, Shqipëri
Tel +355 (-4-) 233 358 |