WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Error

This survey is no longer available.

Please contact Adisa Isufi ( aisufi@instat.gov.al ) for further assistance.


Instituti i Statistikave - Tiranë |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
Tel +(355) 4 2222411 / +(355) 4 2233356 | Fax +(355) 4 2228300