WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Anketa për Matjen e Kënaqësisë së Përdoruesve të INSTAT 2017


INSTAT po realizon Anketën e Kënaqësisë së Përdoruesve. Qëllimi i kësaj ankete është përcaktimi i kënaqësisë së përdoruesve lidhur me cilësinë e të dhënave dhe shërbimeve të INSTAT, si dhe përcaktimi i nevojave të tyre. Përgjigjet tuaja janë të domosdoshme për të përmirësuar shërbimet ndaj jush duke patur si qëllim rritjen e cilësisë së produkteve të INSTAT. Plotësimi i këtij pyetësori zgjat vetëm 5 minuta. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!Instituti i Statistikave - Tiranë |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
Tel +(355) 4 2222411 / +(355) 4 2233356 | Fax +(355) 4 2228300