WEBANKETA.INSTAT.GOV.AL

Gabim

Kjo anketë nuk është më aktive

Ju lutemi të kontaktoni Adisa Isufi ( aisufi@instat.gov.al ) për më tepër ndihmë.


Instituti i Statistikave - Tiranë |Bul."Zhan D'Ark", Nr .3 Tiranë, Shqipëri
Tel +(355) 4 2222411 / +(355) 4 2233356 | Fax +(355) 4 2228300